Wat te doen bij overlijden

Afscheid van een dierbare, verwacht of onverwacht, is altijd een ingrijpende gebeurtenis. In een korte tijd moeten veel emotionele beslissingen genomen worden. Het is echter niet nodig om overhaast te werk te gaan. Misschien heeft u de behoefte om nog even, in alle rust, met elkaar bij de overledene te zijn of wilt u eerst familie en/of vrienden op de hoogte stellen, een kaarsje branden, muziek luisteren of wilt u gewoon een moment stil zijn.

Pas wanneer u er zelf aan toe bent, belt u uw huisarts om het overlijden vast te laten stellen. Mocht u uw huisarts niet kunnen bereiken dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisarts komt bij u en zal een verklaring van overlijden opstellen. Als uw dierbare is overleden in het ziekenhuis dan zal de behandelend arts een verklaring van overlijden afgeven. De verklaring is nodig om van de gemeente het verlof tot begraven of cremeren te verkrijgen. Zonder dit verlof kan de overledene niet worden begraven of gecremeerd.

Daarna kunt u (ongeacht waar u verzekerd bent) contact met mij opnemen.

Ik ben dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 06 – 18 19 50 23

We overleggen dan wanneer ik naar u toe zal komen zodat ik in alle rust uit kan leggen wat er de komende tijd gaat gebeuren en wat er geregeld dient te worden.

U bent niet verplicht om eerst het telefoonnummer genoemd op de verzekeringspapieren te bellen. Het is een misverstand dat de financiële afwikkeling hierdoor in gang gezet wordt. Wanneer u belt verplicht u zich, in de meeste gevallen, om samen te werken met een bepaalde uitvaartonderneming.

De begeleiding

Wanneer wij elkaar ontmoeten op de afgesproken plek en tijdstip zal ik u in alle rust uitleggen wat er geregeld dient te worden.

Ik vind het één van mijn belangrijkste taken als uitvaartbegeleider om te luisteren met mijn hart naar de wensen van de overledene en de nabestaanden. Door de tijd te nemen en informatie te geven over de verschillende mogelijkheden (ik ben geheel onafhankelijk), probeer ik de nabestaanden alle keuzes bewust te laten maken en belangrijke beslissingen zelf te laten nemen. Zo ontstaat er een persoonlijk afscheid, liefdevol en waardig, dat past bij de overledene én de nabestaanden. Op deze manier kunnen zij met een ‘dankbare en dierbare herinnering’ verder in het rouwproces.

Een persoonlijk afscheid betekent niet dat er van alles verzonnen moet worden om de gebeurtenis zo bijzonder mogelijk te maken. Het zijn juist de kleine dingen die van grote waarde zijn; een eigen unieke rouwkaart ontwerpen, muziek en teksten uitzoeken, samen een bloemstuk maken, zelf de kist maken, oma’s favoriete koekjes uitdelen ….

Er zijn een aantal wetten en formaliteiten waaraan voldaan moet worden bij een afscheid, de overige zaken kunnen op eigen wijze ingevuld worden.

De belangrijkste zijn:

 • Het overlijden dient vastgesteld te worden door een (huis)arts. Hij of zij geeft een verklaring van overlijden af. Hiermee dient aangifte van overlijden gedaan te worden in de gemeente van overlijden. Iedereen mag aangifte doen van een overlijden indien hij de juiste papieren heeft. U kunt dus ook zelf (of samen met mij) aangifte doen van overlijden. De gemeente geeft het verlof tot begraven of cremeren af. Zonder dit verlof kan de overledene niet worden begraven of gecremeerd.

 • De crematie/begrafenis mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na het overlijden en moet uiterlijk op de 6e werkdag na overlijden plaats gevonden hebben (de dag van overlijden telt niet mee).

 • Wanneer bij de nabestaanden bekend is of de overledene begraven of gecremeerd wil worden en dit staat genoteerd op schrift dan dient deze wens gerespecteerd en uitgevoerd te worden.

 • Een begrafenis is alleen mogelijk op een begraafplaats en een crematie in een crematorium.

 • Het lichaam moet geheel afgedekt zijn tijdens vervoer en de crematie/begrafenis.

Stap voor stap zullen wij, in de loop van de uitvaartweek, het moment van definitief afscheid nemen vorm gaan geven. De gemaakte afspraken leggen we vast in een draaiboek.

We overleggen in hoeverre u bepaalde zaken zelf wilt doen of juist aan mij wilt overlaten en we kijken naar het beschikbare budget en eventueel aanwezige verzekering. De afhandeling met de verzekering kan ik eventueel voor u verzorgen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Kosten

UITVAARTBEGELEIDING IS MAATWERK, IEDERE UITVAART IS ANDERS.

Misschien heeft u wel eens gehoord of gelezen dat de kosten van een uitvaart gemiddeld € 7.500,- bedragen. Het is niet voor niets dat het gemiddelde kosten zijn. Uiteindelijk zijn het de wensen van de overledene en naasten die de kosten van een uitvaart bepalen. Elke uitvaart is maatwerk. Het is daarom moeilijk om op voorhand aan te geven hoeveel de kosten van een uitvaart bedragen. De kosten van een begrafenis zijn gemiddeld hoger dan de kosten van een crematie.

Een aantal kosten zijn niet te voorkomen. Dit zijn kosten van begraven of cremeren (tenzij u uw lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap), een kist of wade, akte van overlijden, rouwvervoer, koeling of balseming.

De overige kosten zijn afhankelijk van de wensen die u heeft. Wilt u rouwkaarten versturen, een advertentie plaatsen in de krant, gebruik maken van volgauto’s, een mooi bloemstuk voor op de kist of een afscheidsdienst op een mooie locatie met genodigden en mogelijkheid tot condoleren met consumpties. Ook is het uw keuze of en hoe u gebruik wilt maken van de diensten van een uitvaartbegeleider. Dit is niet verplicht.

U kunt (en mag) ook veel zelf regelen, en daar waar u informatie of hulp nodig heeft, kunt u mij inschakelen. Dus voor de één is dat de uitvaart regelen van A tot Z en bij de ander is het bijvoorbeeld alleen de koeling  en/of  het vervoer van de overledene regelen en de afspraken met het crematorium of de begraafplaats maken inclusief het aanleveren van de juiste papieren.

Ik heb een aannametarief van € 150,00. Dit zijn de kosten voor het aanmaken van een  dossier, het in orde maken van de benodigde formulieren en het regelwerk voorafgaande aan het eerste bezoek. Daarna werk ik op urenbasis.

De uiteindelijke kosten van een uitvaart worden bepaald door de keuzes die gemaakt worden. Wanneer de keuzes in grote lijnen duidelijk zijn maak ik een begroting. Hierop zal ik ook aangeven hoeveel uur ik ongeveer voor u aan het werk zal zijn. Zo heeft u inzicht in de te verwachten kosten. Uiteraard is er ook ruimte om terug te komen op keuzes. Dan passen we de begroting aan.

Ook met een beperkt budget is een persoonlijke uitvaart mogelijk.

Kinderen en uitvaart

Afscheid van een kind

 

 

 

            Het verlies van een kind, is het verlies van een deel van jezelf.

 

Soms zou je willen dat je kunt zeggen dat je niet weet hoe het is. Dat je niet weet hoe het is om afscheid te nemen van je eigen kind.

Ik kan wél zeggen hoe ik het vind en vond om afscheid te nemen van mijn kind. Misschien vind je het fijn om te weten dat je niet alleen staat in je ervaring.

“Het afscheid moet kloppen” zijn mooie woorden, maar afscheid nemen van je kind zal nooit kloppen. We kunnen ervoor zorgen dat het wél eigen is en dat het daardoor een passend afscheid is van jouw kind.

(Klein)kinderen en een uitvaart

Bij het betrekken van kinderen bij het afscheid van een dierbare, zodat ook zij verder kunnen in het rouwproces, is het van groot belang dat zij goed en eerlijk geïnformeerd worden. Op een voor het kind te begrijpen manier, waarbij er aandacht, warmte en genegenheid voor hen is en tijd om er over te praten.

Je kunt kinderen niet sparen voor verdriet. Verdriet hoort bij het leven. Verdriet heeft alles te maken met liefde, verbondenheid en houden van.

We kunnen kinderen betrekken bij de uitvaart door samen dingen te doen die zij aankunnen. Daardoor voelen ze zich erkend en betrokken en dat helpt het kind om het verdriet en het gemis een plek te geven.

Voorbeelden:

 • Helpen bij het uitzoeken van de kist en de kleding die de overledene aan krijgt
 • Een tekening maken voor op de rouwkaart
 • Plakken van postzegels en het beschilderen van de kist
 • Bloemen dragen en ballonnen oplaten of het aansteken van kaarsjes voor de overledene
 • Helpen met het dragen van de kist
 • Een gedicht of een verhaal vertellen
 • Zingen, instrument bespelen of dansen tijdens de afscheidsplechtigheid

Troost – knutselmand

Ik heb een Troost – knutelsmand samengesteld. Deze heb ik altijd bij mij.

Hierin zitten ook herinneringsboekjes; voor de allerkleinsten een kleurboekje ‘Bo de Beer neemt afscheid’, een invulboekje ‘Vaarwel’ om herinneringen te verzamelen voor de groep basisschoolleerlingen en voor jongeren een werk- en herinneringsboek.

 

Met een verstandelijke beperking

Het verlies van een kind met een beperking waar je als ouder zo intens voor hebt gezorgd, die zo afhankelijk en kwetsbaar zijn, vragen om een speciale uitvaart die compleet in het teken staat van hun wereld. Samen zoeken we naar mooie herinneringen, warme woorden, rituelen en een mooie plek om tot een bijzondere afscheidsplechtigheid te komen.

Ook de begeleiding van de kinderen er omheen vraagt speciale aandacht en ik zal ook hier met u zoeken naar de juiste stappen daarin.

Voorbespreking

Het kan rust geven om de eigen uitvaartwensen te hebben besproken. Dit kan ook nog voor er sprake is van een te verwachten overlijden. Velen vinden het prettig om tevoren kennis te maken met degene die de uitvaart uiteindelijk zal begeleiden.  Het is mogelijk om ter oriëntatie een gesprek te hebben over uw uitvaartwensen. In dit gesprek draag ik mogelijkheden en ideeën aan die u ter overweging kunt nemen. Dit is geheel kosteloos en vrijblijvend. Niet alles hoeft tot in details vastgelegd te worden. Het is voor nabestaanden vooral fijn om te weten wat er voor u werkelijk toe doet, zodat zij daarvoor zorg kunnen dragen.

U ontvangt van mij een verslag van het gesprek en indien gewenst een pro forma kostenbegroting.

Om rechtstreeks contact op te nemen kunt u hier klikken.

Ook is het mogelijk om voor u zelf uw uitvaartwensen op papier te zetten. Deze wensen kunt u ‘vast’ leggen in het boekje ‘Mijn uitvaartwensen’. Dit boekje kunt u kosteloos aanvragen via het tabblad Wensenboekje.