De ‘Why’

Ik wil er ZIJN voor mensen in een periode waarin afscheid wordt genomen van het leven en van elkaar én bij plotseling verlies.